Breaking News
21 Δεκεμβρίου 2021

Δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω της διαδικασίας των στρατηγικών επενδύσεων, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά

στο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για το επενδυτικό σχέδιο «CAPE THOLOS» της εταιρείας “Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΤΕΑΒ Α.Ε.” του Metaxa Hospitality Group και των Maris Hotels.

Το φιλόδοξο και μεγαλόπνοο επενδυτικό πλάνο του Ανδρέα Μεταξά, στην περιοχή Σχοινιάς – Θόλος, Καβουσίου Ιεράπετρας, στο Λασίθι, προσαρμόσθηκε στη τελική αυτή μορφή με μικρή μείωση της έκτασης αξιοποίησης κατά 77 στρέμματα και μείωση του συντελεστή δόμησης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις του Επενδυτικού Σχεδίου στο φυσικό περιβάλλον, ενώ εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Ο κ. Ανδρέας Μεταξάς του Metaxa Hospitality Group | © ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
metaxaΟ προϋπολογισμός της μεγάλης αυτής επένδυσης του Metaxa Hospitality Group ανέρχεται σε 126εκ. ευρώ, ενώ κατά την λειτουργία του προβλέπεται η δημιουργία 46 μόνιμων θέσεων εργασίας και 1640 εποχικών. Κατά την φάση υλοποίησης της επένδυσης αναμένεται να απασχοληθούν 250-300 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων.

Στην Έκταση θα κατασκευαστεί ένα Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα και μία τουριστική λιμενική εγκατάσταση.

Το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα του Metaxa Hospitality Group θα αποτελείται από συγκροτείται από: κεντρικό κτήριο, δύο εστιατόρια, σπα που θα αποτελεί και την ειδική υποδομή του, γυμναστήριο, κοινόχρηστες πισίνες, 189 δωμάτια ξενοδοχείου, 136 κατοικίες διαφόρων μεγεθών και ελικοδρόμιο.

Η τουριστική λιμενική εγκατάσταση θα έχει δυναμικότητα 33 σκαφών.

Το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα θα υπάγεται στην κατηγορία των πέντε αστέρων (5*), θα έχει συνολική δυναμικότητα 1.044 κλίνες και θα λειτουργήσει με την συνεργασία διεθνώς επώνυμου διαχειριστή. Ο συντελεστής δόμησης θα είναι 0,045 και η προγραμματισμένη δόμηση είναι 47.000 τ.μ..

Κατά την ένταξη στις Στρατηγικές Επενδύσεις το Επενδυτικό Σχέδιο ήταν διαφορετικό και περιλάμβανε:
α) Παραθεριστικό – Τουριστικό Χωριό με περίπου 74 κατοικίες,
β) Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα κατηγορίας 5 αστέρων με 134 κατοικίες και 160 δωμάτια, δυναμικότητας αθροιστικά 726 κλινών,
γ) Ξενοδοχείο 1, κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 370 κλινών,
δ) Ξενοδοχείο 2, κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 150 κλινών,
ε) ελικοδρόμιο,
στ) καταφύγιο 33 τουριστικών σκαφών και
η) Τεχνητή παραλία με εγκαταστάσεις αναψυχής.
Το σύνολο της έκτασης ήταν 1.300 στρ, η συνολική δόμηση 63.850τ.μ. και ο συντελεστής δόμησης 0,05.

Κατά τη φάση ωρίμανσης της επένδυσης, στο διάστημα μεταξύ της έγκρισης της ΔΕΣΕ και της εκπόνησης του ΕΣΧΑΣΕ και της ΣΜΠΕ, ο σχεδιασμός προσαρμόσθηκε με αρμονικό
τρόπο στα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος (τύποι οικοτόπων και είδη πανίδας και χλωρίδας), όπως αυτά καταγράφηκαν λεπτομερώς, αναδείχθηκαν και αξιολογήθηκαν κατά τη
διάρκεια εκτεταμένων εργασιών πεδίου που έλαβαν χώρα, στις οποίες συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες της ομάδας μελέτης.

Ως αποτέλεσμα αυτών ο επενδυτικός φορέας αποφάσισε να προσαρμόσει το επενδυτικό σχέδιο μειώνοντας την κατάληψη και τη δόμηση και αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος ως έναν από τους κύριους παράγοντες προσέλκυσης χρηστών.

Το Παραθεριστικό – Τουριστικό Χωριό, το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα και τα δύο ξενοδοχεία συγχωνεύτηκαν σε ένα Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα, το ελικοδρόμιο και το καταφύγιο
τουριστικών σκαφών παρέμειναν ως είχαν και η τεχνητή παραλία ακυρώθηκε. Η συνολική δόμηση περιορίστηκε από 68.850τ.μ. σε 47.000τ.μ., η δυναμικότητα από 1.246κλίνες σε 1.044 κλίνες και ο συντελεστής δόμησης περιορίστηκε από 0,05 σε 0,045 ενώ περιορίστηκε σημαντικά και η επιφάνεια κατάληψης του συνολικού έργου.

Το εμβαδόν κατά την ένταξη στις στρατηγικές επενδύσεις ήταν 1.300 στρ. και τώρα διαμορφώνεται σε 1.223,75 στρ.

Με τις τροποποιήσεις αυτές ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις του Επενδυτικού Σχεδίου στο φυσικό περιβάλλον ενώ αυτό εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια των Στρατηγικών Επενδύσεων δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 126εκ. ευρώ.

Αναπτυξιακή προοπτική

Η σύνταξη Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης του επενδυτικού σχεδίου «CAPE THOLOS, Σύνθετη Τουριστική Ανάπτυξη στο Λασίθι» για την περιοχή «ΧΥΛΟΦΤΕΣ-ΣΧΟΙΝΙΑΣΘΟΛΟΣ ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ» της Δ.Κ. Καβουσίου του Metaxa Hospitality Group αποσκοπεί στην αξιοποίηση του υπό μελέτη ακινήτου και συγκεκριμένα:
▪ Στην αύξηση του δημοσιονομικού οφέλους, δεδομένου ότι θα συνδυάζονται η παραθεριστική χρήση με την ανάπτυξη τουριστικών χρήσεων, για την έλξη εγχώριων αλλά και ξένων επενδυτών.
▪ Στην αναπτυξιακή προοπτική, δεδομένου ότι οι νέες χρήσεις, από τον χαρακτήρα και την κλίμακα τους ενδυναμώνουν το τοπικό τουριστικό προϊόν και τον τουρισμό του νησιού κατ’
επέκταση, ενώ δίνουν την δυνατότητα για δημιουργία παραθεριστικής κατοικίας στην περιοχή, φαινόμενο που έχει σημειώσει ζήτηση τα τελευταία χρόνια.
▪ Στη δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας τόσο κατά την υλοποίηση του υπό μελέτη σχεδίου όσο και μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους έργων του ΕΣΧΑΣΕ και έναρξη λειτουργίας της τουριστικής ανάπτυξης.
▪ Στη συσχέτιση χωροταξικών επιλογών και οικονομικών δημοσιοοικονομικών στόχων, δεδομένου ότι η δυνατότητα ανάπτυξης νέων χρήσεων στην κατεύθυνση του παραθερισμού και της εν δυνάμει μόνιμης κατοικίας και αναψυχής, συμβαδίζει με τον χαρακτήρα της περιοχής και τις γενικότερες κατευθύνσεις του κεντρικού Χωροταξικού σχεδιασμού για την περιοχή.

Γενικότερα το προτεινόμενο Σχέδιο του Metaxa Hospitality Group κρίνεται ως ήπιου χαρακτήρα με ικανοποιητική σχέση επίτευξης δημοσιονομικών στόχων, αναπτυξιακών στόχων και περιβαλλοντικών – κοινωνικών επιπτώσεων.

Στόχοι

Η προγραμματιζόμενη επένδυση του Metaxa Hospitality Group συντέθηκε και οργανώθηκε με βάση τους παρακάτω άξονες.
• Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος υψηλού επιπέδου που θα περιλαμβάνει ειδικές μορφές (ευεξία, γαστρονομία) το οποίο θα λειτουργήσει με την συνεργασία διεθνώς επώνυμου διαχειριστή. Η μονάδα θα συμβάλλει να γίνει διεθνώς αναγνωρίσιμο το όνομα της περιοχής και θα βοηθήσει στην διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης στην αναξιοποίητη αυτή περιοχή της Κρήτης.
• Αύξηση της τουριστικής περιόδου και προσέλκυση πελατών υψηλότερου εισοδήματος.
• Προώθηση προτύπου τουριστικής ανάπτυξης με έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και αποδέσμευση από το πρότυπο του μαζικού τουρισμού.
• Τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας.
• Ολιστικός σχεδιασμός για την περιοχή του έργου. Οι μελέτες θα καλύψουν κάθε πτυχή του έργου ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα με την μικρότερη
κατανάλωση πόρων και τις λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον του.
• Αξιοποίηση των υφιστάμενων νομοθετικών εργαλείων που επιτρέπουν την θεσμοθέτηση του σχεδιασμού αυτού. Ειδικότερα επιλέγεται η ρύθμιση μέσω Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. διότι αφενός περιλαμβάνει
πλήρεις ελέγχους από την κεντρική διοίκηση και αφετέρου εγγυάται ασφάλεια δικαίου.
• Τήρηση των κατευθύνσεων του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού. Η ήπια τουριστική ανάπτυξη είναι ο κοινός τόπος και η συνισταμένη των θεσμοθετημένων πολεοδομικών και
χωροταξικών ρυθμίσεων.
• Τήρηση των κατευθύνσεων που δόθηκαν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου. Οι περιοχές που ζητήθηκε να παραμείνουν ως έχουν εντάσσονται σε ζώνες προστασίας και θα
παραμείνουν ανέγγιχτες. Τηρούνται επίσης οι αποστάσεις που υποδείχθηκαν για την τοποθέτηση κτισμάτων και την χάραξη του κεντρικού οδικού δακτυλίου.
• Ένταξη των κατασκευών στο φυσικό τοπίο. Η δόμηση θα είναι περιορισμένη και οργανωμένη σε σχετικά πυκνές ενότητες. Μικρό ποσοστό της έκτασης θα καταληφθεί. Το περίγραμμα (skyline) δεν θα θιγεί. Χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως βραχώδεις εξάρσεις, προστατεύονται και διατηρούνται.
• Προσαρμογή του οδικού δικτύου στο φυσικό έδαφος και επιλογή των ελάχιστων αναγκαίων διατομών. Το πρωτεύον δίκτυο σχηματίζει βρόγχο για λόγους ασφαλείας (να υπάρχει εναλλακτική διαδρομή).
• Ένταξη της ανάπτυξης στο φυσικό περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura μέσα στην οποία χωροθετείται, με περιορισμό της κατάληψης τύπων φυσικών οικοτόπων και διατήρηση εκτός της περιοχής επέμβασης του συνόλου της έκτασης που καλύπτει ο τύπος φυσικού οικότοπου προτεραιότητας.
• Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος: εξοικονόμηση ενέργειας, επαναχρησιμοποίηση «γκρίζων» νερών, συγκέντρωση όμβριων, διαχωρισμός απορριμμάτων. Θα εξεταστεί η χρήση
ήπιας γεωθερμίας και φωτοβολταϊκών συστημάτων ενσωματωμένων σε κτίρια (BIPV).
• Προμήθεια προϊόντων, στο βαθμό του εφικτού, από τοπικές επιχειρήσεις. Προμήθεια και προώθηση ποιοτικών τοπικών αγροτικών προϊόντων (βιολογικά, ονομασίας προέλευσης κ.λπ.)
• Ενίσχυση της απασχόλησης της τοπικής κοινωνίας άμεσα (προσλήψεις προσωπικού) και έμμεσα (προμηθευτές, συντηρητές, κ.λπ.).

Το σύνθετο κατάλυμα

Το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα του Metaxa Hospitality Group συντίθεται από το κεντρικό κτήριο, δύο εστιατόρια, σπα, γυμναστήριο, κοινόχρηστες πισίνες, 189 δωμάτια ξενοδοχείου και 136 κατοικίες διαφόρων μεγεθών,
ενώ θα διαθέτει και ένα ελικοδρόμιο. Η ειδική τουριστική υποδομή θα είναι το σπα που θα περιλαμβάνει sauna, χαμάμ, αίθουσες massage, φυσιοθεραπευτές, οστεοπαθητικούς καθώς και
εσωτερική πισίνα αναζωογόνησης.

Κοινόχρηστα κτήρια

Το κεντρικό κτήριο θα περιλαμβάνει την υποδοχή, σαλόνι και μπαρ, τον χώρο πρωινού, ένα συνεδριακό κέντρο, τα πέντε δωμάτια Αμεα, τα γραφεία της μονάδας, μία μικρή ζώνη εμπορίου και
υπηρεσιών με εφτά καταστήματα, αποδυτήρια και εστιατόριο προσωπικού καθώς και βοηθητικούς χώρους (αποθηκευτικούς και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων). Θα αναπτυχθεί κλιμακωτά στο έδαφος και θα περιλαμβάνει ισόγεια και διώροφα τμήματα με μέγιστο ύψος τα 7,50μ.

Οι χώροι κύριας χρήσης θα είναι περίπου 6.500τμ. και τα υπόγεια περίπου 3.000τμ. Οι ημιυπαίθριοι χώροι (βεράντες) θα είναι περίπου 500τμ. ενώ περίπου 1.500τ.μ. από τα δώματα θα διαμορφωθούν επίσης ως βεράντες.

Μπροστά από το κεντρικό κτήριο θα διαμορφωθούν οι κοινόχρηστες πισίνες οι οποίες θα είναι αθροιστικά τέσσερεις: μία αβαθής για τα μωρά επιφάνειας περίπου 30τ.μ. μία παιδική πισίνα με
παιχνίδια επιφάνειας περίπου 300τ.μ. και δύο πισίνες ενηλίκων επιφάνειας περίπου 200τ.μ. η μία και 380.τμ. η άλλη οι οποίες θα συνοδεύονται και από ένα αναψυκτήριο – μπαρ που θα εξυπηρετεί τους εκεί λουόμενους.

Τα υπόλοιπα κοινόχρηστα κτήρια θα είναι τα δύο εστιατόρια, το σπα και το γυμναστήριο στην επένδυση του Metaxa Hospitality Group

Δωμάτια

Τα δωμάτια θα κατασκευαστούν με την μορφή οικίσκων (bungalows). Προβλέπονται πέντε τύποι δωματίων: το δίκλινο, η μικρή σουίτα, η μεγάλη σουίτα, η σουίτα πολυτελείας και τα δωμάτια Αμεα, τα οποία όμως για λειτουργικούς λόγους θα βρίσκονται όλα στο κεντρικό κτήριο.

Συνολικά, μαζί με τα δωμάτια των Αμεα, θα υπάρχουν 189 δωμάτια με δυναμικότητα 510 κλίνες.
Τα δίκλινα δωμάτια και οι μικρές σουίτες συντίθεται ανά δύο, τρεις ή τέσσερις μονάδες και δημιουργούν κτήρια που επαναλαμβάνονται. Οι μεγάλες σουίτες και οι σουίτες πολυτελείας αποτελούν αυτόνομες μονάδες. Όλα τα κτήρια των δωματίων είναι ισόγεια χωρίς υπόγεια.

Κατοικίες

Προβλέπεται η κατασκευή τριών τύπων «διαμερισμάτων» και οκτώ τύπων κατοικιών.

Συνολικά θα κατασκευαστούν 20 διαμερίσματα και 116 κατοικίες συνολικής επιφάνειας 28.080τ.μ.. Τα επιλεγόμενα διαμερίσματα είναι κατοικίες που εφάπτονται ανά τρεις ή τέσσερις. Προβλέπονται τρεις τύποι εμβαδού 85, 100 και 120τ.μ. αντίστοιχα. Οι κατοικίες θα είναι όλες ανεξάρτητα κτήρια (βίλλες) με απόσταση από τα διπλανά τους και σε όλες θα αντιστοιχεί ένας περιβάλλων χώρος αποκλειστικής χρήσης («οικόπεδο»). Προβλέπονται οκτώ τύποι εμβαδού 120, 160, 200, 250, 340, 370, 420 και 520τ.μ. αντίστοιχα. Τα δύο μικρότερα (των 120 και 160τ.μ.) θα είναι ισόγεια ενώ τα μεγαλύτερα θα έχουν και όροφο.

Σύγκριση δωματίων με προδιαγραφές ΕΟΤ

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προβλεπόμενο από τις προδιαγραφές του ΕΟΤ ελάχιστο εμβαδόν για τα δωμάτια σε ξενοδοχεία κατηγορίας πέντε (5) αστέρων.

Οι προδιαγραφές του ΕΟΤ αναφέρονται σε καθαρή επιφάνεια, δηλαδή μη συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών τοίχων. Για τον υπολογισμό της μικτής επιφάνειας έγινε προσαύξηση κατά περίπου 20%. Όλα τα δωμάτια θα είναι τουλάχιστον 35% μεγαλύτερα από το κατά ΕΟΤ απαιτούμενο, ενώ το 40% από αυτά θα είναι ακόμα μεγαλύτερα. Κατά μέσον όρο η προσαύξηση θα είναι 49,2%. Η προσαύξηση γίνεται για να επιτευχθεί υψηλότερης ποιότητας τουριστικό προϊόν..gr

money-tourism.gr
Διαβάστε Επίσης

Ο καιρός σήμερα 21/12/2021[vid]

 

 

 

Θεσμός για την ελληνική ιστιοπλοΐα το Περιφερειακό Πρωτάθλημα των Ολυμπιακών κατηγοριών ILCA6 και ILCA7

 

To TvSport

συνδυάζει την αθλητική ενημέρωση με βίντεο από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Με οδηγό την αντικειμενική  και έγκαιρη προβολή όλων των αθλητικών γεγονότων αλλά και με ανοιχτή τη δική σας συμμετοχή

Για Διαφήμιση

Μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο info@tvsport.gr

ή να συμπληρώσετε τη φόρμα διαφήμισης κάνοντας κλικ  εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • (+30) 6936915717
  • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

PrincElia Cosmetics